ต้องการทะเบียนสวย มาเป็นเจ้าของก่อนอื่นเลยต้องมาดูวิถีทางเลือกให้เหมาะกับคุณก่อน

แนะนำเทคนิคการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้คุณอาตรงนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวคุณอาเยอะแยะที่สุดเรามีเทคนิค+เรียงความเยอะแยะที่เกี่ยวทะเบียนสวยให้คุณอาได้อ่าน เช่นเรียงความ อักขระทะเบียนที่เหมาะย้วย ปกติอักขระทะเบียนที่เหมาะย้วยมีต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีวิถีทางบวกลบคูณหารอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำคุณอาก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการเหตุฉะนี้ครับผม
ให้ทำการแปลงมูลค่าหมวดหมู่อักขระ 2 ตัวส่วนหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง

2. ตอนหลังเมื่อได้จำนวนแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ควรหลบเลี่ยงหมวดหมู่ตัวอักษรอักขระอวมงคลและวิชาเลขอวมงคล ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรอวมงคลและวิชาเลขอวมงคลไม่ได้ ไม่เหมาะให้วิชาเลขอวมงคลวันเกิดเป็นวิชาเลขตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารเหตุฉะนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณอา ระดับดีเยอะแยะ หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาเลขจำนวนที่ให้คุณน้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระอวมงคลที่เหมาะย้วยตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันตะวัน วิชาเลข 6 อักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันจันทร  วิชาเลข 1 อักขระ ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร วิชาเลข 2 อักขระอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน วิชาเลข 3 อักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน วิชาเลข 5 อักขระอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส วิชาเลข 7 อักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ วิชาเลข 8 อักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ วิชาเลข 4 อักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนวิชาเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าจ้างอักขระอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้จำนวน หมวดหมู่ตัวอักษรอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และจำนวนหมายเลข 4 ตัวหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำลาบวกกัน ได้ด้วยเหตุที่แลเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับสัญญาณในภาษาวิชาเลขศาสตร์ 42  หมายถึงจำนวนที่ให้คุณอาระดับดีเยอะแยะ เป็นต้น โดยเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเทียบเคียงไปเหตุด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันตะวัน ก็ไม่เหมาะมีวิชาเลข 6 และอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันตะวันเป็นต้น ทั้งนี้เพราะมีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราอยากแนะนำก็หมายถึง วิถีทางบวกลบคูณหารจำนวนของวิชาเลขทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญเยอะแยะสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าจำนวนเท่าไหร่อาจได้อาจเสีย วันนี้เรามีวิถีทางบวกลบคูณหารจำนวนมาให้คุณอาดู

วิธีการบวกลบคูณหารจำนวนของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวส่วนหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรตรงนั้นแปลงมูลค่าได้เหตุฉะนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีมูลค่าทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีมูลค่าทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีมูลค่าทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีมูลค่าทันกับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีมูลค่าทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีมูลค่าทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีมูลค่าทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีมูลค่าทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีมูลค่าทันกับ  9

หลังจากได้จำนวนแล้วไป ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์ โดยเฉลี่ยกลุ่มวิชาเลขศาสตร์ เหตุฉะนี้

– วิชาเลขจำนวนดีเยอะแยะ เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณอาระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้นสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง มีเงินทอง รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาเลขจำนวนดีพอประมาณ เช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณอาระดับดีพอประมาณ หมดเรี่ยวหมดแรงหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้น หากมีความพยายาม

– วิชาเลขจำนวนไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ทั้งนี้เพราะหมดเรี่ยวหมดแรงเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอข้อสงสัยกลุ้มรุมกระตุ้น งานการ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดคว่ำสูง เหมาะเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/